کتابخانه

تیمچهٔ بزرگ

سرشناسه:
فرهنگی، عادل
محل تصویر:
قم
تاریخ تصویر:
۱۳۷۲-۱۳۶۹ شمسی
ابعاد اصلی:
فیلم ۳۵ میلی‌متری
محل نگهداری:
بایگانی شخصی عادل فرهنگی