کتابخانه

[object Object]

عکس‌های عباس گروسی

عباس عبدالله گروسی (۱۳۱۸ – ۱۳۹۳) نویسنده، پژوهشگر، ایران‌شناس، مردم‌شناس و قوم‌شناس ایرانی بود. این مجموعه حاصل مشاهدات دقیق او از ایران بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۲ است.